Dünyanın Sadece Latince Eğitim Veren Tek Üniversitesi! Başka Yok!

Roma’da bulunan “Vivarium Novum Akademisi”nin dünyada bir eşi daha yok: Akademide dersler tercihe göre Latince veya Antik Yunanca veriliyor ve kampüste de bu iki ölü dil dışında hiçbir dil konuşulmuyor.

 

Akademi Latince veya Antik Yunanca gramer okumuş ve bu iki dilden birinde iyi bir kelime haznesine sahip 16-25 yaş arasındaki gençlerden seçiliyor. Öğrenciler bir yıl boyunca burslu eğitim görüyorlar. Yılda ortalama 20 öğrenci okula kabul ediliyor. Öğrenciler arasında Nepaliler, Ukraynalılar, Meksikalılar bile var.

 

Akademinin başlıca amacı, antik Yunan ve Latin yazarlarının eserlerinin okunmasını sağlamak. Böylece Batı uygarlığının temellerinin kavranmasına yardımcı olmak.

 

“Yunan dili ve edebiyatı”, “Latin ve Yunan şiirleri” gibi derslerde, Horace, Catulle ve Ovide gibi Antik çağın çair ve müzisyenlerinin eserleri çalınıp okunuyor.

 

Akademinin bulunduğu yerin biraz yukarısında Ciceron’un 2 bin yıl önce “Tusculanes” adlı felsefi eserini yazdığı villa bulunuyor. Ciceron bu yapıtında “Ruhun ölümsüzlüğünü kanıtlamaya çalışıyor, mutluluğa ancak erdem ile ulaşılabileceğini anlatmaya çalışıyor.”Etiketler: